(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2020 do Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên. Địa chỉ: Số 124 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. Địa chỉ: Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản thanh lý đấu giá: Gồm 01 chiếc xe ô tô cứu thương biển kiểm soát số 82B-0326 nhãn hiệu ISUZU Trooper năm sản xuất 1998 hết niên hạn sử dụng.

- Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho, bãi bảo quản của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

4. Thời gian, địa điểm trưng bày và xem tài sản:

- Thời gian: Liên tục trong 2 ngày từ 10 giờ 00 phút ngày 16/03/2020 đến 10 giờ ngày 18/03/2020.

- Địa điểm: Tại kho, bãi bảo quản của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 23/03/2020.

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên (Số 124 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

6. Giá khởi điểm: 9.807.000 đồng (Chín triệu, tám trăm lẻ bảy ngàn đồng).

- Bước giá là: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng)/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng (Một triệu, năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 23/03/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 25/03/2020 trong giờ hành chính, nộp tiền mặt tại văn phòng công ty hoặc nộp vào tài khoản số 0761002388553 của Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng: Vietcombank Kon Tum).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá bán đấu Gian

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày niêm yết, thông báo đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 23/03/2020. Tại địa điểm: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

(Lưu ý: Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: theo quy chế đấu giá chi tiết kèm theo hồ sơ đấu giá).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức Công bố giá: vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26/03/2020.

- Địa điểm: Tại hội trường của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, địa chỉ: Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: trả giá lên.

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Công ty làm thủ tục mua tài sản. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn Phòng Công ty, số điện thoại: 0262.3664.999./.