(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 3 năm 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (Số 8, Đường số 20, Phường Mỹ Hòa, TPLX):

Lô: Vật tư thu hồi sau tháo dỡ Nhà kho + Nhà vệ sinh + Hàng rào Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang, cụ thể: 

STT

TÊN VẬT TƯ THU HỒI

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

TỶ LỆ CÒN LẠI

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(4x5x6)

I

NHÀ VỆ SINH

19.773.748

1

Thép hình xà gồ+cột+kèo

kg

445,2072

70%

17.575

5.477.162

2

Tole sóng vuông

m2

97,9200

70%

90.000

6.168.960

3

Cửa đi khung nhôm blamri 2 mặt hệ 700

m2

10,6400

70%

960.000

7.150.080

4

Vách ngăn nhôm

m2

1,1850

70%

847.000

702.587

5

Thép thu hồi bán phế liệu

kg

78,5600

phế liệu

3.500

274.960

II

NHÀ KHO

1.723.056

1

Tole sóng vuông (1m2≈ 1,9625kg)

kg

85,5600

phế liệu

4.000

342.240

2

Cửa gỗ dầu lá sách

m2

2,8800

15%

1.023.000

441.936

3

Thép thu hồi bán phế liệu

kg

218,88

phế liệu

3.500

766.080

4

Tole sóng tròn (1m2≈ 3kg)

kg

43,2000

phế liệu

4.000

172.800

III

HÀNG RÀO

280.539

1

Song sắt hàng rào

kg

37,0175

phế liệu

4.500

166.579

2

Thép thu hồi bán phế liệu

kg

32,5600

phế liệu

3.500

113.960

TỔNG CỘNG(đã làm tròn)

21.777.000

* Giá khởi điểm: 21.777.000đồng (Hai mươi mốt triệu, bảy trăm bảy mươi bảy ngàn đồng chẵn).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 18 và 19/3 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/3/2020.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/3/2020.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.