(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ủy quyền như sau:

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế. Đ/c: Số 191A Nguyễn Thị Thập, Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo đấu giá tài sản của: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho. Đ/c: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tài sản đấu giá: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất 1511.5 m2 đất ở + đất CLN (trong đó phần đất có mộ và phần lối đi vào mộ là 117 m2). Tổng diện tích đất thực tế sau khi trừ phần đất mộ và lối đi vào mộ là 1394.5 m2 và nhà ở 204.8 m2. Nơi có tài sản: Số 4C, ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/03/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

Giá khởi điểm: 1.805.904.970 đồng. Đặt trước: 200.000.000 đồng (CK).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ 00, ngày 23/03/2020 (giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/03 đến hết 16 giờ 00, ngày 25/03/2020.

Xem tài sản: Từ ngày 20/03 đến 21/03/2020.

Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

Liên hệ: 02733.976.969.