(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2020 do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý); địa chỉ: Số 62, đường Phạm Văn Đồng và số 09, đường Cao Bá Quát, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 07 lô đất ở thuộc dự án Quy hoạch và Phát triển quỹ đất Hào Thành, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá (đồng)

1

A-LK6:01

73,19

933.000.000

140.000.000

500.000

10.000.000

2

A-LK6:03

94,90

1.209.000.000

180.000.000

500.000

10.000.000

3

A-LK6:04

129,85

1.654.000.000

248.000.000

500.000

10.000.000

4

A-LK6:05

102,77

1.310.000.000

197.000.000

500.000

10.000.000

5

A-LK7:02

126,85

1.616.000.000

242.000.000

500.000

10.000.000

6

A-LK7:05

99,44

1.330.000.000

200.000.000

500.000

10.000.000

7

A-LK7:06

107,66

1.372.000.000

206.000.000

500.000

10.000.000

Tổng cộng

734,66

9.424.000.000

1.413.000.000

3.500.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá; phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 23/3/2020 (trong giờ hành chính) tại thực địa 07 lô đất ở thuộc dự án Quy hoạch và Phát triển quỹ đất Hào Thành, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm bán/mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Ban Quản lý: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/3/2020 (trong giờ hành chính).

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 23/3/2020 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi mua hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm:

4.1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Ban Quản lý: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/3/2020 (trong giờ hành chính).

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 23/3/2020 (trong giờ hành chính).

4.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

4.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm và Ban Quản lý, không được sử dụng hồ sơ phô tô), điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm. Mỗi Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

- 03 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân;

- 03 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký);

- Giấy ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/3/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/3/2020 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 24/3/2020 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Ban Quản lý số: 000008803085 mở tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ngãi (SEABANK Quảng Ngãi); địa chỉ: Số 111, đường Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải đảm bảo được chuyển vào số tài khoản của Ban Quản lý đến 16 giờ 00 phút ngày 24/3/2020. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Ban Quản lý thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Ghi chú: Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm (bản photo) để hoàn tất thủ tục và nhận giấy mời tham gia đấu giá trước khi đấu giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2020 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ:

- Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 62, đường Phạm Văn Đồng và số 09, đường Cao Bá Quát, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3819736.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.