(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lắk. Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Một phần quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của hộ ông Nguyễn Đình Minh và bà Hồ Thị Tứ thuộc thửa đất số 396 (tách từ thửa đất số 69), tờ bản đồ số 46 - Địa chỉ thường trú: thôn Yên Thành 2, xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

a) Quyền sử dụng đất: Diện tích 2.879,9 m2 (đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 396 (tách từ thửa đất số 69), tờ bản đồ số 46 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BG 661132 do UBND huyện Lắk cấp ngày 17/01/2013 cho hộ Nguyễn Đình Minh và bà Hồ Thị Tứ. Tứ cận của lô đất:

- Phía bắc giáp phần đất còn lại của ông Nguyễn Đình Minh và bà Hồ Thị Tứ: 53,32m;

- Phía nam giáp thửa đất 126, tờ bản đồ số 46: 50,62m;

- Phía đông giáp thửa đất số 70, tờ bản đồ số 46: 57,11m;

- Phía tây giáp thửa phần đất còn lại của ông Nguyễn Đình Minh và bà Hồ Thị Tứ: 55,42m.

b) Tài sản gắn liền với đất:

- Xoài có 02 cây trên 5 năm tuổi.

- Sầu riêng có 02 cây khoảng 5 năm tuổi.

- Điều có 35 cây khoảng 10 năm tuổi.

- Cà phê có 260 cây khoảng từ 7 đến 10 năm tuổi.

- 01 cây gỗ Tạp trên 10 năm tuổi.

c) Địa chỉ của tài sản: thôn Yên Thành 2, xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

4. Tổng giá khởi điểm: 108.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020 (Trong giờ hành chính).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 21.600.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến ngày 23/3/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết;