(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 3 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú (địa chỉ: Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang), như sau:

Quyền sử dụng đất Khu đất Làng nghề Hà Bao 2, tọa lạc tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 3.818,5m2 đất ở tại nông thôn (ONT), thuộc thửa đất số 200, 203; tờ bản đồ số 26 (theo Bản trích đo địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 24/7/2018).

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 2.842.148.000đồng (Hai tỷ tám trăm bốn mươi hai triệu một trăm bốn mươi tám ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/3/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 12 và 13/3 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.