(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2020 do Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ, Số nhà 78, phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số CĐ 024009, thửa đất số 74-1, tờ bản đồ số 39, diện tích 695,8m2 đất (Đất ở tại đô thị 300m2, đất trồng cây lâu năm 395,8m2), do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 27/5/2016 cho ông Nguyễn Phi Định và bà Trần Thị Quỳnh Phương, tại Khu Tân Thành, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Công trình xây dựng: Nhà xây 01 tầng và công trình phụ trợ kèm theo, diện tích 70,0m2.

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4. Giá khởi điểm: 400.852.000 đồng, mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 04/3/2020 đến 16h30 ngày 23/3/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12, 13/3/2020, tại Khu Tân Thành, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 80.000.000 đồng

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/3 đến hết 16h30 ngày 25/3/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2715201006638, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ.

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 10h00 ngày 26/3/2020, tại Hội trường tầng 3, Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ, Số nhà 78, phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333