(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á thông báo bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu vào ngày 26/3/2020 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Thông tin về tài sản chào giá cạnh tranh: Lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang. Cụ thể như sau:

a) Cổ phần: 730.481 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

b) Tổng giá trị khoản nợ theo sổ sách kế toán đến thời điểm 31/12/2018: 75.938.290.413 đồng (gốc: 32.630.562.036 đồng; lãi: 43.307.728.377 đồng). Khoản nợ có tài sản bảo đảm.

2. Giá khởi điểm: 7.795.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu đồng). Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu lô cổ phần kèm nợ phải thu.

3. Tiền đặt trước: 1.559.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, năm trăm lăm mươi chín triệu đồng).

4. Tiền phí hồ sơ tham gia chào giá cạnh tranh: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Đơn vị tổ chức chào giá cạnh tranh: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á. Địa chỉ: Phòng 304, số 88 Phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP, Hà Nội.

6. Bên có lô cổ phần kèm nợ phải thu: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

7. Đối tượng, điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh tài sản trừ những đối tượng không được tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý: Ngày 17/03/2020 và ngày 18/03/2020 tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

9. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 23/03/2020 (trong giờ hành chính).

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến trước 16 giờ 00, ngày 24/03/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á. Tài khoản số: 119002774175  mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa.

11. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh (dự kiến): Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 26/03/2020.

12. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức chào giá cạnh tranh: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á. Địa chỉ: Phòng 304, số 88 Phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á. Địa chỉ: P304, số 88 Phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Tel: 024.37965198; Fax: 024.37965199;

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Tel: 024.39454738; Fax: 024.3945437.