(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2020 do Đội Quản lý thị trường số 6 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

Đơn vị có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 6 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tài sản đấu giá: Lô hàng 6 loại gồm giá đỡ camera, bộ sạc điện thoại máy tính laptop, dây cáp, máy làm bánh do Trung Quốc sản xuất. Giá khởi điểm cả lô: 21.120.000 đ. (Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo)

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 23 và 24/3/2020 tại Kho Đội Quản lý thị trường số 6 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 23/3/2020 đến 16h ngày 25/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính). Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đ/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 4.000.000 đ (tiền đặt trước không tính lãi).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: các ngày 23, 24 và 25/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9h ngày 26/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

BẢNG KÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 28/TB-TTĐG ngày 19/3/2020 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái)

Lô hàng 6 loại gồm giá đỡ camera, bộ sạc điện thoại máy tính laptop, dây cáp, máy làm bánh do Trung Quốc sản xuất. Cụ thể: 

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(đồng/SP)

Thành tiền (đồng)

Tình trạng

1

Giá đỡ camera do Trung quốc sản xuất

Chiếc

300

12.000

3.600.000

Còn mới

2

Bộ sạc điện thoại máy tính laptop EPS-10 do Trung quốc sản xuất

Bộ

82

50.000

4.100.000

Còn mới

3

Bộ sạc điện thoại máy tính laptop EPS-3 do Trung quốc sản xuất

Bộ

104

30.000

3.120.000

Còn mới

4

Dây cáp HD loại 5m/chiếc do Trung quốc sản xuất

Chiếc

80

20.000

1.600.000

Còn mới

5

Dây cáp HD loại 1m/chiếc do Trung quốc sản xuất

Chiếc

600

12.000

7.200.000

Còn mới

6

Máy làm bánh (dụng cụ nhà bếp) do Trung Quốc sản suất

Chiếc

1

1.500.000

1.500.000

Còn mới

Tổng cộng

21.120.000

BẢNG KÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Biên bản đấu giá tài sản ngày 15/8/2019 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái)

Lô hàng phụ kiện điện thoại gồm 11 loại do TQSX. Cụ thể: 

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(đồng/SP)

Thành tiền (đồng)

Tình trạng

1

Mic SD17 các loại do TQSX

Cái

10

30.000

300.000

Còn mới

2

Mực PG do TQSX

Cái

20

40.000

800.000

Còn mới

3

Nguồn cấp XpoWer500 do TQSX

Cái

04

100.000

400.000

Còn mới

4

Quạt chíp T400I do TQSX

Cái

05

30.000

150.000

Còn mới

5

Mên H310 do TQSX

Cái

02

100.000

200.000

Còn mới

6

Mên AsuS do TQSX

Cái

01

300.000

300.000

Còn mới

7

Ốp điện thoại các loại do TQSX

Cái

100

20.000

2.000.000

Còn mới

8

Tai nghe các loại do TQSX

Cái

24

50.000

1.200.000

Còn mới

9

Giá kệ điện thoại do TQSX

Cái

06

30.000

180.000

Còn mới

10

Loa IB54 do TQSX

Cái

02

200.000

400.000

Còn mới

11

Cục sạc tích điện do TQSX

Cái

08

30.000

240.000

Còn mới

Tổng cộng

182

6.170.000

BẢNG KÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Hợp đồng mua bán tài sản ngày 15/8/2019của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái)

Lô hàng phụ kiện điện thoại gồm 11 loại do TQSX. Cụ thể: 

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

1

Mic SD17 các loại do TQSX

Cái

10

Còn mới

2

Mực PG do TQSX

Cái

20

Còn mới

3

Nguồn cấp XpoWer500 do TQSX

Cái

04

Còn mới

4

Quạt chíp T400I do TQSX

Cái

05

Còn mới

5

Mên H310 do TQSX

Cái

02

Còn mới

6

Mên AsuS do TQSX

Cái

01

Còn mới

7

Ốp điện thoại các loại do TQSX

Cái

100

Còn mới

8

Tai nghe các loại do TQSX

Cái

24

Còn mới

9

Giá kệ điện thoại do TQSX

Cái

06

Còn mới

10

Loa IB54 do TQSX

Cái

02

Còn mới

11

Cục sạc tích điện do TQSX

Cái

08

Còn mới