(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng là một phần căn nhà Trạm Giao dịch Vườn quốc gia Côn Đảo, tại số 422 đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vào ngày 26/3/2020 chi tiết như sau:

Tài sản đấu giá: cho thuê mặt bằng là một phần căn nhà Trạm Giao dịch Vườn quốc gia Côn Đảo, gồm: 01 phòng lễ tân tầng trệt, 06 phòng nghỉ lầu 1, 10 phòng nghỉ tại lầu 2 và các thiết bị hiện có tại các phòng cho thuê.

Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ lưu trú

Thời hạn cho thuê: Không quá 10 năm (kể từ ngày ký hợp đồng thuê).

Giá khởi điểm đấu giá: 40.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 480.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng trên một năm).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí điện, nước và chi phí sửa chữa (nếu có)….

Tiền đặt trước: 48.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng).

Tiền thuê mặt bằng người trúng đấu giá phải trả theo tiền thuê của một năm.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, đường Ma Thiên Lãnh, khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT.

Thời gian xem tài sản: Ngày 10 và 11/3/2020 (Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT để lấy Giấy giới thiệu xem tài sản theo quy định).

Tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) tại Trung tâm đấu giá: Từ ngày 04/3/2020 đến 16 giờ 30, ngày 23/3/2020 (hạn chót đăng ký).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/3/2020 đến 16 giờ, ngày 25/3/2020 (hạn chót nộp tiền). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 26/3/2020 (thứ 5) tại Hội trường Trung tâm.

Phương thức và hình thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức, có đủ điều kiện theo luật quy định.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

+ Đối với cá nhân: Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, báo cáo thuế 03 tháng gần nhất, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Để biết chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524.