(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2020 do Bệnh viện K ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện K, địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Cho thuê 1.050 m2 mặt bằng tầng 1 và tầng 2 nhà C tại Bệnh viên K – Cơ sở Tân Triều trong thời gian 05 năm (60 tháng) làm căng tin để phục vụ khai thác dịch vụ ăn uống cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ công nhân viên Bệnh viện.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều, địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

5. Hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Chi tiết tại hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Giá khởi điểm: 5.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật (nếu có).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

10. Điều kiện; thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm;

- Giấy chứng nhận IS0 9001:2015 và Giấy chứng nhận IS0 22000:2005 còn hiệu lực;

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá, giấy ủy quyền (nếu có);

- Có phương án kinh doanh và cung cấp dịch vụ căng tin trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá;

- Kinh nghiệm của người tham gia đấu giá:

+ Có 05 (năm) năm (2015-2019) kinh nghiệm về kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ công nhân viên bệnh viện (tối thiểu cho 03 (ba) bệnh viện với quy mô từ 500 (năm trăm) giường bệnh trở lên) với số lượng tối thiểu 3.000 suất ăn/01 ngày đêm (kèm theo hợp đồng với các bệnh viện đã và đang thực hiện và tài liệu khác chứng minh);

+ Có 05 (năm) năm (2015-2019) kinh nghiệm về cung cấp suất ăn bệnh lý với số lượng tối thiểu 2.000 suất ăn/01 ngày đêm (kèm theo hợp đồng với các bệnh viện đã và đang thực hiện và tài liệu khác chứng minh);

+ Có 10 (mười) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp, nhà hàng, tiệc cưới, buffet và pha chế đồ uống (kèm theo hợp đồng với các đối tác đã và đang thực hiện và tài liệu khác chứng minh);

+ Có ít nhất 20 (hai mươi) nhân viên có trình độ chuyên môn nấu ăn từ trung cấp trở lên, có ít nhất 01 (một) nhân viên có bằng kỹ sư công nghệ thực phẩm (kèm theo hợp đồng lao động, bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ bằng cấp chuyên môn của các nhân viên này);

- Có bộ máy tổ chức, có đầy đủ phòng/ban chuyên môn và nhân sự đảm trách công việc phù hợp (cung cấp sơ đồ bộ máy tổ chức công ty và bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ bằng cấp chuyên môn của nhân sự chủ chốt);

- Có danh sách thực đơn khoa học, phong phú, có thực đơn bệnh lý cho các nhóm bệnh lý;

- Có kho thực phẩm đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm;

- Có nguồn thực phẩm đầu vào ổn định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (cung cấp hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của đối tác cung cấp hàng hóa đầu vào, hóa đơn, giấy chứng nhận hợp quy hợp chuẩn của hàng hóa đầu vào);

- Kinh doanh có lãi trong 02 (hai) năm gần nhất (cung cấp báo cáo tài chính của 02 (hai) năm gần nhất đã được kiểm toán);

- Vốn chủ sở hữu tối thiểu của người tham gia đấu giá theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán là 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng);

- Có số dư tài khoản thời điểm gần nhất (trong tháng 02/2020) tối thiểu 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng) (cung cấp bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng);

- Cung cấp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước;

- Cung cấp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm xã hội đối với nhà nước;

- Giấy khen, thư khen của cơ quan nhà nước hoăc của các đơn vị đã và đang hợp tác (nếu có);

- Đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại hồ sơ tham gia đấu giá;

- Người tham gia đấu giá có thể tham gia đấu giá với tư cách độc lập hoặc liên danh với tổ chức, cá nhân khác để tham gia đấu giá (trường hợp liên danh, những tổ chức, cá nhân tham gia liên danh phải có văn bản thỏa thuận quy định người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh), thỏa thuận liên danh theo mẫu tại hồ sơ đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá, tham gia đấu giá với tư cách liên danh thì điều kiện tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá được xác định là tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh.

b. Thời gian, địa điểm, cách thức mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nêu trên, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 05/03/2020 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23/03/2020 (Trong giờ hành chính: Sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Số điện thoại liên hệ: 0243.2121723 – 0916.428728.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 05/03/2020 đến ngày 23/03/2020, việc xem tài sản đấu giá được thực hiện bằng cách xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản đấu và xem tài sản đấu giá trên thực địa, tại Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều, địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (Trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút), liên hệ bà Phạm Ngọc Bích – Số điện thoại liên hệ: 0977.220188.

12. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 25/03/2020 (phải đảm bảo tiền đặt trước có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia trước 15 giờ 30 phút ngày 25/03/2020):

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 42710006399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh.

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia.

- Nội dung nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thuê 1.050m2 mặt bằng tầng 1 và tầng 2 nhà C tại Bệnh viên K – Cơ sở Tân Triều.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 26/03/2020, tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều, địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội./.

Trân trọng cảm ơn!