(BĐT) -Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2019 do Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng. Đ/c: Số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786).

Tổ chức có tài sản: Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên. Đ/c: Đường 351, Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.

Tài sản bán đấu giá:  Diện tích 450 m2 tại thửa đất số 648, tờ bản đồ số 02, thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng theo GCNQSD đất số AE 050494 do UBND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cấp ngày 29/06/2006, đứng tên chủ sử dụng đất là ông Hoàng Xuân Mạc và vợ là bà Nguyễn Thị Mạc.

Giá khởi điểm: 655.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 131.000.000 đồng

Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ: Từ ngày 04/03/2019 đến 16h00, ngày 22/03/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14h30, ngày 26/03/2019, tại số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.