(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2019 do Đài Phát thanh và truyền hình Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá):

1.1. Tài sản 1: Cho thuê 01 phòng diện tích 30m2 tại tầng 2 tòa nhà Phát xạ; cột phát sóng; hệ thống anten (32 panel UHF); cáp dẫn sóng 3-1/8”; hệ thống tiếp địa; hệ thống chống sét; hệ thông điện, 01 ổn áp lioa 3 pha 100KW, 01 biến áp cách ly 3 pha 100KVA, cắt lọc sét trên đường truyền; hệ thống làm mát (01 điều hòa làm mát 48.000BTU); hệ thống báo cháy tại Trung tâm truyền dẫn phát sóng của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ.

- Mục đích thuê: Phát sóng truyền hình số mặt đất theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

- Thời gian thuê: 5 năm. Hình thức ký hợp đồng 01 năm 01 lần.

- Giá khởi điểm: 736.320.000 đồng/năm. (Bảy trăm ba mươi sáu triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 36.816.000 đồng (Ba mươi sáu triệu tám trăm mười sáu nghìn đồng chẵn.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ

1.2. Tài sản 2: Cho thuê 01 phòng diện tích 30m2 tại tầng 2 tòa nhà Phát xạ, cột phát sóng.

- Mục đích thuê: Đặt trạm phát lại (BTS) viễn thông.

- Thời gian thuê: 5 năm. Hình thức ký hợp đồng 01 năm 01 lần.

- Giá khởi điểm: 108.000.000 đồng/năm (Một trăm linh tám triệu đồng)

- Tiền đặt trước: 5.400.000 đồng. (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đồng/hồ sơ

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Đài Phát thanh và truyền hình Phú Thọ (Đ/c: Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ).

3. Bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 06/03/2019 đến 16h30 ngày 22/03/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

4. Xem tài sản ngày 18,19/03/2019 (Trong giờ hành chính) tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/03/2019 đến 16h30 ngày 22/03/2019, các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đủ tiền đặt trước, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

6. Nộp tiền đặt trước: Ngày 21, 22 và 25/03/2019 nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 mở tại Agribank Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ hoặc bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 26/03/2019 (thứ ba) tại Hội trường Nhà văn hóa khu 9 phường Gia Cẩm, TP Việt Trì

* Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Tho (ĐT: 0210 3842215)

- Đài Phát thanh và truyền hình Phú Thọ (ĐT: 0210.3846.323).