(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 549 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 26, 27, 28/5/2018. 
Ngày 26-28/05: Có 1/549 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 26-28/05: Có 1/549 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 548 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đăng tải TBMCH gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Trường Trung học phổ thông Tập Sơn, huyện Trà Cú (số TBMT là 20180569084 - 00), dự kiến phát hành YCBG từ 14 giờ 47 ngày 26/5/2018 đến 09 giờ 00 ngày 28/5/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.