(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2021 do VCB Chi nhánh TPHCMủy quyền như sau:
Ngày 26/2/2021, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của VCB Chi nhánh TPHCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn ảnh 1