(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2021 do Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Cà Mau ủy quyền như sau:
Ngày 26/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Cà Mau ảnh 1
Ngày 26/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Cà Mau ảnh 2
Ngày 26/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Cà Mau ảnh 3