(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Păh ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 25/2021/HĐDVĐGTS, ngày 28/01/2021 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Păh. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Păh. Địa chỉ: 81 Hùng vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản đấu giá:

Lô tài sản 01 gồm: 02 điện thoại di động các loại; 01 xe mô tô nhãn hiệu Atila 01 chiếc xe mô tô không biển số; 02 máy cưa. Giá khởi điểm lô tài sản 01: 26.740.000 đồng.

Lô tài sản 02 gồm: 250 khối cát. Giá khởi điểm lô tài sản 02: 15.750.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 42.490.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 1: 100.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 50.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 03/02/2021 và 04/02/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/01/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 23/02/2021(trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lô tài sản 01 lúc 13 giờ 30 phút; Lô tài sản 02 lúc 14 giờ 30 phút, ngày 26/02/2021;

Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Păh. Địa chỉ: 81 Hùng vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐÍNH KÈM

Ngày 26/2/2021, đấu giá 250 m3 cát, điện thoại di động, máy cưa và xe máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 1