(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2020 do Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô ủy quyền như sau:
Ngày 26/2/2020, đấu giá xe cứu thương Isuzu tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 26/2/2020, đấu giá xe cứu thương Isuzu tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2