(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá vào ngày 26/2/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới ủy quyền như sau:
Ngày 26/2/2019, đấu giá lô gỗ tròn nhóm V-VIII tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 26/2/2019, đấu giá lô gỗ tròn nhóm V-VIII tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 26/2/2019, đấu giá lô gỗ tròn nhóm V-VIII tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3