(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 411 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 26/02/2020. 
Ngày 26/2: 2/411 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 26/2: 2/411 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 409 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (tỉnh Lâm Đồng) đăng tải thông báo mời chào hàng theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn “Quan trắc, giám sát môi trường năm 2020” (Số thông báo là: 20200237706 - 00, thời điểm đăng tải: 25/02/2020 16:42) có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng.

Áp dụng sai loại gói thầu: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 Quân đoàn 3 (tỉnh Gia Lai) đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu Xây dựng nhà trực ban khu kỹ thuật (Số thông báo là: 20200235033 - 00, thời điểm đăng tải: 26/02/2020 09:55), nêu loại gói thầu mua sắm hàng hóa. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.