(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới ủy quyền như sau:

Cho thuê 58 Ki ốt, Lô tại Chợ A Lưới (Dãy Ki ốt đường Hồ Chí Minh, Đinh Núp và đường Konh Hư (Ki ốt thuộc Khối A, B, C, D và E).

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới

Ngày 26/12/2021, đấu giá cho thuê 58 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 26/12/2021, đấu giá cho thuê 58 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 26/12/2021, đấu giá cho thuê 58 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 26/12/2021, đấu giá cho thuê 58 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 26/12/2021, đấu giá cho thuê 58 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 26/12/2021, đấu giá cho thuê 58 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6