(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Huyện uỷ Nam Trực ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng xác định giá trị tài sản và bán đấu giá tài sản xe ôtô biển kiểm soát 18B - 4779 của Huyện uỷ Nam Trực- tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại COROLLA, màu đen, biển kiểm soát 18B - 4779, số khung ZZE122 7505243, số máy 1ZZ 4317627 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A 0004430 do Phòng CSGT-TT- Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 21 tháng 6 năm 2004 cho huyện uỷ Nam Trực- Nam Định

Giá khởi điểm: 110.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng)

Số tiền đặt trước: 10.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/12/2019 đến ngày 23/12/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 23, 24, 25/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 19, 20/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).