(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do UBND huyện Mỹ Lộc ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do UBND huyện Mỹ Lộc- tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc- huyện Mỹ Lộc- tỉnh Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô con 04 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại Camry, màu xanh nhạt, biển kiểm soát 18B - 2179, số khung SXV10-9165918, số máy 5S- 4150101 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A 0000380 do Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 06 tháng 5 năm 1997 cho VP Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Lộc

Giá khởi điểm: 51.000.000đ (Năm mươi mốt triệu đồng)

Số tiền đặt trước: 7.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 23/12/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 23, 24, 25/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 19, 20/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngõn hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).