(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3810900.

3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu Mazda, số loại 6, 05 chỗ ngồi, biển đăng ký: 19C-5678, số khung: GG42FMH001170, số máy: LF451907, năm sản xuất: 2004 tại Việt nam.

4. Giá khởi điểm: 49.268.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế trước bạ và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có). Các chi phí này do bên mua tài sản chịu và nộp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

5. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 17/12/2019 trong giờ làm việc hành chính tại nơi trưng bày tài sản đấu giá: Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 23/12/2019 trong giờ, ngày làm việc hành chính.

Địa điểm tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

8.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)

  8.2 Tiền đặt trước, phí dịch vụ chuyển trả tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

  + Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2019 đến 16h giờ 30 phút ngày 25/12/2019.

+ Hình thức nộp tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 42310000177988 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Thọ (Phòng giao dịch khu công nghiệp Thụy Vân). Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Khách hàng có thể nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

  + Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (trong giờ hành chính)

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 26/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, điện thoại: 02103844029 hoặc Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210 3810900./.