(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Chi cục Thuế huyện Yên Mỹ ủy quyền như sau:

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á, địa chỉ: B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thuế huyện Yên Mỹ, địa chỉ: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng không còn giá trị sử dụng (Chi tiết theo danh mục tài sản đính kèm)

Giá khởi điểm của tài sản: 2.550.000 đồng (Hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc bán đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 510.000 đồng/01 đơn tham gia (Bằng chữ: Năm trăm mười nghìn đồng chẵn).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng).

Nơi để tài sản: Chi cục Thuế huyện Yên Mỹ, địa chỉ: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Bước giá: 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước:

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 16/12/2019 đến 17h00’ ngày 24/12/2019 tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 23/12/2019 đến 17h00’ ngày 24/12/2019 tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á. Tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á,

+ Số tài khoản là: 967656666 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Đông Đô.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

+ Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản, liên hệ với Chi cục Thuế huyện Yên Mỹ để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 18/12/2019 và 19/12/2019.

+ Nơi để tài sản: Chi cục Thuế huyện Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

+ Thời gian tổ chức công bố giá: 10h30’ ngày 26/12/2019;

+ Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á. Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ gián tiếp.

Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định tại điều 38 của Luật đấu giá năm 2016 và đủ điều kiện vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại theo Nghị định số 38/2015 NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Khách hàng đăng ký tham gia phải nộp hồ sơ đến Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á theo đúng thời hạn quy định. Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á

Địa chỉ: B36, ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.625.44211

Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 12
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 13
Ngày 26/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 14