(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Trung tâm Kỹ thuật - Cục tần số vô tuyến điện ủy quyền như sau:
Ngày 26/12/2019, đấu giá quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện (Hà Nội) ảnh 1
Ngày 26/12/2019, đấu giá quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện (Hà Nội) ảnh 2