(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 250 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Ngày 26/12/2019. Tại Hội trường UBND thị xã Quảng Trị (số 295 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng).

- Buổi sáng bắt đầu vào lúc 7h30 đến 11h30.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 23/12/2019 (35 lô đất khu đô thị mới Võ Thị Sáu và 01 lô đất khu quy hoạch phân lô nhỏ lẻ phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết (trong giờ hành chính) đến hết 16h30 ngày 23/12/2019. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn thị xã Quảng Trị các ngày 19,20,23/12/2019 ( số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá đấu giá : Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 23/12/2019 ( Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h00 đến 11h00; buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30 tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn thị xã Quảng Trị ( số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). . Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đấu giá đến hết 16h30 ngày 23/12/2019.

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: (Chi tiết các lô đất cụ thể bao gồm) 

TT

SỐ LÔ

D.TÍCH

(M2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM

(đồng)

KÝ QUỸ

(đồng)

PHÍ HỒ SƠ

(đồng/hồ sơ)

GHI CHÚ

LK 04

1

2

175,5

465.075.000

50.000.000

200.000

Mặt cắt đường 15,3m

LK 05

2

1

158,8

420.820.000

50.000.000

200.000

Mặt cắt đường 13m

LK 06

3

1

116,3

343.085.000

50.000.000

200.000

Giao nhau giữahai mặt cắt đường 15,3 và 13m

LK 11

4

1

224,17

1.008.765.000

120.000.000

500.000

Giao nhau giữ hai mặt cắt đường 8m và 13m

5

2

220,48

881.920.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

6

3

212,29

849.160.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

LK 12

7

14

200

800.000.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

KHU DO 12

8

3

221,58

553.950.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 8 m

9

4

140

392.000.000

50.000.000

200.000

Mặt cắt đường 8 m

10

5

140

420.000.000

50.000.000

200.000

Mặt cắt đường 8 m

KHU DO 13

11

16

140

448.000.000

50.000.000

200.000

Mặt cắt đường 13

KHU DO 14

12

1

364,14

1.383.732.000

120.000.000

500.000

Giao nhau giữa hai trục đường có mặt cắt 13m

13

5

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

14

6

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

15

7

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

16

8

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

17

9

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

18

10

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

19

13

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

20

14

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

21

15

168

537.600.000

50.000.000

500.000

Mặt cắt đường 13m

22

18

356,68

1.426.720.000

120.000.000

500.000

Giao nhau giữa hai trục đường có mặt cắt 15,5m và 13m

23

19

385,29

1.541.160.000

120.000.000

500.000

Giao nhau giữa hai trục đường có mặt cắt 15,5m và 12,5m

24

20

239,71

791.043.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

25

21

240,86

794.838.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

26

22

242

798.600.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

27

23

243,14

802.362.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

28

24

244,28

806.124.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

29

25

245,42

809.886.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

30

26

246,57

813.681.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

31

27

247,71

817.443.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

32

28

248,85

821.205.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

33

29

249,99

824.967.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

34

30

251,14

828.762.000

80.000.000

500.000

Mặt cắt đường 12,5m

35

31

379,88

1.443.544.000

120.000.000

500.000

Giao nhau giữa hai trục đường có mặt cắt 13m và 12,5m

Khu quy hoạch phân lô nhỏ lẻ trên địa bàn phường 1

36

2

295

295.000.000

50.000.000

200.000

Tổng cộng

26.420.242.000

Tổng giá khởi điểm: 26.420.242.000đồng. (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, hai trăm bốn mươi hai ngàn đồng)

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

Khách hàng trực tiếp nộp tiền đặt trước ( tiền ký quỹ) tại ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn, thị xã Quảng Trị ( số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào các ngày 19,20,23/12/2019 ( trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h30 ngày 23/12/2019..TK số: 3909.201.007.180 .Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn, thị xã Quảng Trị (số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) .       *Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Phí hồ sơ người tham gia

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911.465.989.