(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp)

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá QSDĐ các Cụm, tuyến dân cư trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

* CDC Bình Hưng, phường An Thạnh: Nền số 08 lô D2. Giá khởi điểm: 2.936.000.000 đồng.

* CDC An Thành (quỹ đất), phường An Thạnh: Nền số 12, 13, 14 lô C (nền số 13, 14 chỉ giao đất đến vị trí chân taly). Giá khởi điểm: 658.000.000 đồng/nền.

* Chỉnh trang đô thị Khu 1, khóm 1, phường An Thạnh:

- Nền số 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lô A.

- Nền số 12, 13, 14, 15, 19, 20 lô B.

- Giá khởi điểm: 142.000.000 đồng/nền.

4. Tổng giá khởi điểm: 7.182.000.000đ.

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 06/12/2019 đến 15 giờ ngày 23/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự.

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 23/12/2019, 24/12/2019 và đến 15 giờ ngày 25/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/12/2019 đến 15 giờ ngày 23/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 26/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 377 (trong giờ hành chính).