(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2. Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng. Địa chỉ: Khối bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

3. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tại tổ dân phố 3 (dãy 2 lô LK3) thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên gồm 12 thửa đất (chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá).

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

5. Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (12 thửa đất): 3.074.154.400 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm bảy mươi tư triệu một trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm đồng)

- Tổng diện tích khu đất đấu giá: 1.230,4 m2

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 11/12/2019 đến ngày 25/12/2019 tại thực địa các thửa đất đấu giá thuộc địa bàn tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 11/12/2019 đến 17 giờ ngày 24/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

7. Thời gian nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) tham gia đấu giá, phong bì có đựng phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ), phong bì có đựng phiếu trả giá và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Từ 08 giờ ngày 23/12/2019 đến 11 giờ ngày 25/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

-Tiền đặt trước: 49.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất đấu giá; Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 8916 201 00 1120 Mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Chi nhánh huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường HĐND-UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng. ĐT: 0215 3503 029

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất (dãy 2 lô LK3) tại tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

STT

Vị trí

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

Dãy 2 lô LK3

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

100

100

249.850.000

49.000.000

200.000

2

Dãy2 lô LK4

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

101

100

249.850.000

49.000.000

200.000

3

Dãy 2 lô LK5

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

102

100

249.850.000

49.000.000

200.000

4

Dãy 2 lô LK6

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

103

100

249.850.000

49.000.000

200.000

5

Dãy 2 lô LK7

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

104

100

249.850.000

49.000.000

200.000

6

Dãy 2 lô LK8

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

105

100

249.850.000

49.000.000

200.000

7

Dãy 2 lô LK9

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

106

99,7

249.100.450

49.000.000

200.000

8

Dãy 2 lô LK10

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

107

129,7

324.055.450

49.000.000

200.000

9

Dãy 2 lô LK11

Tổ dân phố 3, thịtrấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

108

100,5

251.099.250

49.000.000

200.000

10

Dãy 2 lô LK12

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

109

100,3

250.599.550

49.000.000

200.000

11

Dãy 2 lô LK13

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

110

99,5

248.600.750

49.000.000

200.000

12

Dãy 2 lô LK14

Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

111

100,7

251.598.950

49.000.000

200.000

Cộng

1.230,4

3.074.154.400

588.000.000

2.400.000