(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Số 42, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Nguồn gốc: Đất do UBND xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ quản lý, được UBND tỉnh thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 20/4/2018.

- Yêu cầu đấu giá: Quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

+ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về viêc thu hồi đất do UBND xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đang quản lý, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ;

+ Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ;

+ Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.

3. Đặc điểm tài sản:

Thông tin về khu đất

Vị trí, nguồn gốc và diện tích:

- Vị trí: thửa đất số 360, tờ bản đồ địa chính số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Phía Bắc giáp trường THPT Cẩm Mỹ.

- Phía Nam giáp đường Hương lộ 10.

- Phía Đông giáp lô cao su.

- Phía Tây giáp lô cao su.

(Theo tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 604/2018 tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Cẩm Mỹ thực hiện, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra nội nghiệp ký xác lập ngày 21/3/2018).

  - Nguồn gốc: Đất do UBND xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ quản lý, được UBND tỉnh thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 20/4/2018.

- Diện tích khu đất: 4.116 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ

Trong đó:

+ Mật độ xây dựng: Tối đa đến 75%

+ Tầng cao và chiều cao xây dựng: Tối đa đến 05 tầng (22m)

+ Khoảng lùi so với lộ giới: ≥ 06m

+ Hệ số sử dụng đất: 3,75

+ Diện tích sàn xây dựng: Khoảng 15.400m2

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền (nếu có)

  - Hiện trạng: Trên đất còn cây cao su do Nông trường cao su Hàng gòn quản lý, hiện đã có Quyết định số 318/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2018 của Tập đoàn Cao su Việt Nam về việc thanh lý vườn cây cao su để giao đất cho địa phương xây dựng Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ.

- Hạ tầng kỹ thuật: chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

+ Quy hoạch sử dụng đất: Theo Quyết định số 4626/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cẩm Mỹ và Văn bản số 530/TNMT ngày 16/5/2018 của Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Mỹ thì thửa đất trên được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ

+ Kế hoạch sử dụng đất: Thửa đất trên đã được đăng ký và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Mỹ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

+ Quy hoạch xây dựng: Theo Văn bản số 2311/SXD-QHKT ngày 7/6/2019 của Sở Xây dựng thì thửa đất trên có chức năng quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 10.109.100.000 đồng (Mười tỷ, một trăm lẻ chín triệu, một trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước (20%): 2.021.820.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Một triệu đồng/bộ hồ sơ).

- Bước giá cho mỗi vòng trả giá: 707.637.000 đồng (Bảy trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

5. Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ:

- Thời hạn: Từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 23/12/2019 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: 62 Trương Định, P.Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0251.6513.502.

6. Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra Thông báo đến ngày 23/12/2019 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định). Địa điểm xem tài sản: Tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 23/12/2019 đến ngày 25/12/2019.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau của Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 114002780476 tại Ngân Hàng Vietinbank – Chi nhánh Đồng Nai

8. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 26/12/2019.

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Trong trường hợp thay đổi địa điểm đấu giá Công ty sẽ có thông báo cụ thể.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín, số vòng tối đa 03 vòng) tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 707.637.000 đồng (Bảy trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Yêu cầu chung:

+ Các cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội.

+ Cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy tờ nhân thân rõ ràng. Nếu đại diện (hoặc ủy quyền) cho tổ chức để tham gia đấu giá phải có giấy tờ ủy quyền hợp lệ hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Tổ chức cử người đại diện tham gia đấu giá phải chịu trách nhiệm về ủy quyền cho người đại diện thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền, phải thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp trúng đấu giá nhận tài sản hoặc chịu xử lý theo quy định trong trường hợp người đại diện có hành vi vi phạm quy chế.

+ Các tổ chức không vị phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

+ Người đăng ký đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định của Thông báo này.

+ Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Yêu cầu cụ thể:

+ Tổ chức tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh (kinh doanh bất động sản) phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

+ Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật và năng lực tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Phải có hồ sơ chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm tổng mức đầu tư xây dựng dự án và giá khởi điểm), tương đương 22.280.139.608 đồng [20%x(101.291.598.042 + 10.109.100.000)], chi tiết:

Tổng mức đầu tư theo Văn bản số 2311/SXD-QHKT ngày 07/6/2019 của Sở xây dựng: 101.291.598.042 đồng

Giá khởi điểm: Xác định theo Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh: 10.109.100.000 đồng

Nộp kèm: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc xác nhận của cơ quan Thuế (trường hợp đối với Tập đoàn Tổng công ty tham gia đấu giá thì nộp báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ); Đối với Doanh nghiệp mới thành lập thì ngân hàng xác nhận số tiền góp vốn của các thành viên; Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại.

+ Có cam kết tài trợ vốn vay để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

+ Cam kết đã đọc kỹ và hiểu các nội dung phương án đấu giá, thông báo đấu giá, quy chế đấu giá và đã khảo sát địa điểm thửa đất để tránh trường hợp khiếu nại về sau.

+ Người được mua tài sản nộp tiền theo thông báo của Cơ quan Thuế. Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm thời hạn thanh toán theo thông báo của Cơ quan Thuế, xem như từ chối nhận Quyền sử dụng đất đã trúng đấu giá. Khoản tiền đặt cọc (chuyển từ tiền đặt trước sau khi cuộc đấu giá kết thúc) của người trúng đấu giá sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật dân sự và quy định khác có liên quan.

+ Tiến độ thực hiện dự án: Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất trừ trường hợp do bất khả kháng

- Cần biết thêm chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam. Trụ sở: 158/1ª Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. CNĐN: Số 62 Trương Định, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại số: 0251.6513.502