(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Địa chỉ: Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Sông Chu

3. Tài sản đấu giá:

- Hệ thống thủy điện Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích bán đấu giá tài sản: Công ty TNHH một thành viên Sông Chu thanh lý tài sản dưới hình thức nhượng bán tài sản theo quy định hiện hành. Sau khi nhận chuyển nhượng tài sản, người trúng đấu giá có trách nhiệm lập phương án bổ sung quy hoạch và đầu tư nâng cấp Dự án thủy điện Tén Tằn, đồng thời xây dựng phương án sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai.

- Chi tiết giá trị còn lại của tài sản: (Có Bảng kê chi tiết kèm theo).

4. Giá khởi điểm: 4.316.143.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm mười sáu triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

- Mức giá trên là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các chi phí liên quan đến việc xây dựng công trình và tư vấn đầu tư.

- Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản.

- Người trúng đấu giá phải phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Sông Chu làm thủ tục chuyển quyền khai thác, sang tên đổi chủ tài sản đấu giá, mọi khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền khai thác, sang tên đổi chủ do người trúng đấu giá chịu.

5. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

5.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

(Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức)

5.2. Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

6.1. Hình thức đấu giá:

- Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tối đa không quá 03 vòng đấu để chọn ra khách hàng trúng đấu giá.

- Giá khởi điểm từ vòng 02 bằng mức giá trả cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề cộng thêm vào một bước giá (Bước giá: 1%)

6.2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

7. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc trường hợp những người không được tham gia đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016.

7.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo) của Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã;

- Đơn cam kết;

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có công chứng/ chứng thực;

- Giấy nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã (Bản photo)

- Bản sao có công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

- Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật cho người đại diện theo ủy quyền (nếu có) của người tham gia đấu giá.

- Hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực pháp lý và năng lực tài chính để đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

Người tham gia đấu giá nếu thiếu bất kỳ một trong những loại giấy tờ nêu trên đều không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét, giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá chưa kết thúc.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện: (Trong giờ hành chính)

- Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ:

+ Thời gian: Từ ngày 09/12/2019 đến 15h30’ ngày 23/12/2019 (Riêng ngày 23/12/2019 bán hồ sơ đến 15h30’)

+ Địa điểm: Tại Hội trường nhà máy thủy điện Tén Tằn (Địa chỉ: xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian: Từ ngày 09/12/2019 đến 15h30’ ngày 23/12/2019 (Riêng ngày 23/12/2019 bán hồ sơ đến 15h30’)

+ Địa điểm: Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Sông Mã (Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 16/12/2019 và 17/12/2019

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã để nhận giấy giới thiệu và được hướng dẫn chi tiết.

- Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Trong 03 ngày: Từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 25/12/2019

+ Hình thức nộp: Chuyển khoản (Khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Số tài khoản 224704070681979 tại Ngân hàng HD Bank– Chi nhánh Thanh Hóa)

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản theo tên của doanh nghiệp tham gia đấu giá. Khách hàng nộp 01 bản giấy nộp tiền bản photo cho Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã trước ngày mở cuộc đấu giá.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [khách hàng tham gia đấu giá]_ nộp tiền đặt trước đấu giá công trình thủy điện Tén Tằn.

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h00 ngày 26/12/2019 – Thứ 5

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty đấu giá hợp danh Sông Mã (Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá cần liên hệ để biết thêm chi tiết:

Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã, Số điện thoại: 02378668388 (Liên hệ trong giờ hành chính).