(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2018 do UBND thành phố Cao Bằng ủy quyền như sau:
Ngày 26/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ảnh 1
Ngày 26/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ảnh 2