(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2018 do Công ty Cổ phần Xi măng Vincem Hải Vân ủy quyền như sau:
Ngày 26/12/2018, đấu giá lô máy móc thiết bị và phương tiện vận tải tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 26/12/2018, đấu giá lô máy móc thiết bị và phương tiện vận tải tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 26/12/2018, đấu giá lô máy móc thiết bị và phương tiện vận tải tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3