(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do Agribank Chi nhánh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM ảnh 1