(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Thắng - Chi nhánh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Ôn như sau:

1. Tên tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất số 242, tờ bản đồ số 29, diện tích 26,9 m2, loại đất ở tại đô thị (ODT) toạ lạc tại Khu 2 (khu 3 cũ), thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Giá khởi điểm: 199.517.000 đồng. 2. Tên tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất đấu giá để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, phương thức trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đối với 03 thửa đất tại ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, thời hạn thuê là 50 năm. Giá khởi điểm: 2.217.296.100 đồng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Ôn

Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 thửa đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 thửa đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ảnh 2
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 thửa đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ảnh 3
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 thửa đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ảnh 4
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 thửa đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ảnh 5