(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quang Chung - Chi nhánh Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng 27 ô đất ở tại thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Chấn

Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 ô đất tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ảnh 1
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 ô đất tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ảnh 2
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 ô đất tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ảnh 3
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 ô đất tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ảnh 4