(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do Ban QLDA ĐTXD & PTQD huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 27 lô đất tại Khu đô thị phía Tây đường Võ Thị Sáu, thị trấn Diên Sanh và 03 lô đất tại Khu dân cư xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tùy vào vị trí diện tích lô đất có giá khởi điểm thấp nhất là: 218.350.000đồng, cao nhất là: 730.000.000 đồng (Kèm theo danh mục chi tiết các lô đất đưa ra tổ chức đấu giá).

Ban QLDA ĐTXD & PTQD huyện Hải Lăng

Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 6