(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất khu đất Trạm Y tế thị trấn Đức Phong, khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.

Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.808,09 m2 đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.808,09 m2 đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.808,09 m2 đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.808,09 m2 đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 4