(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Trường Tiểu học Lái Hiếu thuộc thửa số 36, tờ bản đồ số 30, tọa lạc đường 30/4, khu vực II, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang ảnh 3
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang ảnh 4
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang ảnh 5
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang ảnh 6