(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất thuộc xã Cư KBang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích: 3.638 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 thửa đất tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 thửa đất tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 thửa đất tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 26/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 thửa đất tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ảnh 4