(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP XNK Vĩnh Long tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Long vào ngày 26/11/2021 như sau:
Ngày 26/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP XNK Vĩnh Long tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 26/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP XNK Vĩnh Long tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Long ảnh 2