(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ảnh 1