(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do trường Cao đẳng Hàng hải 1 ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, đặc điểm chi tiết tài sản:

1.1. Tài sản đấu giá:

01 xe ô tô TOYOTA 05 chỗ ngồi, màu xanh, biển kiểm soát 16A – 0802 do Việt Nam sản xuất năm 2002.

1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thanh lý do trường Cao đẳng Hàng hải 1 quản lý.

1.3. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá.

2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

Giá khởi điểm: 160.351.730 đồng

(Một trăm sáu mươi triệu, ba trăm năm mươi mốt nghìn, bảy trăm ba mươi đồng).

(Đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, di chuyển và các chi phí phát sinh khác).

3. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá tài sản:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 13-11 đến ngày 23-11-2020.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 19-11 và ngày 20-11-2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 23-11 đến ngày 25-11-2020.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 26-11-2020.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.

4. Đối tượng tham gia đấu giá, Điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính.

- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Luật Đấu giá).

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước;

+ Có Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm DV đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678680.