(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình, địa chỉ: Số 25 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý, giá khởi điểm, bước giá:

3.1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes, biển kiểm soát 31A - 5478, số máy: 1619711000958, số khung: 66116853902808.

3.2. Nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý:

Là tài sản thanh lý của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình được quyền xử lý theo quy định của pháp luật:

Quyết định số 5414/QĐ-STC ngày 15/8/2019 của Sở Tài chính về việc thanh lý tài sản công là xe ô tô cũ do UBND quận Ba Đình quản lý;

Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đìnhvề việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô 16 chỗ do UBND quận Ba Đình quản lý;

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND quận Ba Đình về việc kiện toàn Hội đồng thanh lý xe ô tô cũ 16 chỗ do UBND quận quản lý;

Biên bản họp Hội đồng thanh lý xe ô tô 16 chỗ ngày 22/7/2020

Chứng thư thẩm định giá số 159/CT-TĐG/VAI ngày 11/5/2020 của Công ty TNHHThẩm định giá và Giám định Việt Nam;

Quyết định số 1631/QĐ-HĐTL ngày 28/7/2020 của Hội đồng thanh lý xe ô tô quận Ba Đình về việc phê duyệt giá khởi điểm bán 01 xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes;

Thông báo số 212/TB-VP ngày 24/8/2020 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản;

Quyết định số 220/QĐ-VP ngày 01/9/2020 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Các giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và giấy chứng nhận kiểm định của xe ô tô trên;

Các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.

3.3. Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT: 18.250.000 đồng (Mười tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

3.4. Bước giá: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

4. Kế hoạch đấu giá:

Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 16/11/2020.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/11/2020 đến 17h00' ngày 23/11/2020 tại trụ sở Trung tâm. Trung tâm không tiếp nhận hồ sơ nộp sau 17h00' ngày 23/11/2020 Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ).

Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 18/11/2020 tại trụ sở Trung tâm.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19/11/2020 và ngày 20/11/2020 tại trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND quận Ba Đình, 25 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/11/2020 đến 17h00' ngày 25/11/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ. Tiền đặt trước: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00' ngày 26/11/2020 tại Trụ sở Trung tâm.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

5. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 64/QCĐG/PL01 ngày 13/11/2020 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: (84-24).3355.3359/0903.246.157 (Ông Nguyễn Vương Quân - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1) (Thời gian làm việc trong giờ hành chính)