(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam Chi nhánh TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:

Ngày 26/11/2020, đấu giá tàu biển quốc tế chở hàng tổng hợp tại TPHCM ảnh 1