(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

- Tôm sú lột PTO: 102,1 kg, loại: 16-20 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 249,2 kg, loại: 21-25 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 215,8 kg, loại: 26-30 con/453g.

Nơi lưu giữ: Tại số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh).

Tài sản đã có quyết định số 728/QĐ-TTTVPT ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm.

4. Giá khởi điểm: 96.218.500 đồng (Chín mươi sáu triệu, hai trăm mười tám nghìn, năm trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/11/2020 đến 17 giờ ngày 23/11/2020 tại nơi lưu giữ tài sản (Công ty TNHH chế biến thủy sản và XNK Trang Khanh).

6. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng nộp ngày 23; 24; 25/11/2020 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu

(số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/ bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/11/2020 đến 17 giờ ngày 23/11/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

(trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức công bố giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 26/11/2020.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.