(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Agribank Chi nhánh 3 ủy quyền như sau:

Ngày 26/11/2020, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Agribank Chi nhánh 3 đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lê ảnh 1