(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ảnh 1