(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Chi cục THADS thị xã Cai Lậy ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ảnh 1