(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Agribank - Chi nhánh Phú Thọ II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

Địa chỉ: Số 13, ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Phú Thọ II

Địa chỉ: Số 1674, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 400 m2 (đất ở 300 m2, đất vườn 100 m2) tại thửa đất số 67, tờ bản đồ số 08, địa chỉ tài sản: Tổ 3 (Nay là tổ 18), khu 2, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, được UBND thành phố Việt Trì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 664395 ngày 31/12/2002, mang tên hộ bà Nguyễn Thị Chuẩn. Tài sản gắn liền trên đất 01 nhà xây 2 tầng diện tích 200m2 và 01 nhà xây cấp IV diện tích 80m2 (Tài sản đã cũ, xuống cấp nhiều).

3.2. Giá khởi điểm lần 2: 640.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định.

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 23/11/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

4.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12, 13/11/2020, tại Tổ 3 (Nay là tổ 18), khu 2, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

6. Tiền đặt trước: 128.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn)

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/11 đến hết 16h00 ngày 25/11/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2708201002544, mở tại Agribank - Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ

6.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 26/11/2020, tại Nhà văn hóa Khu 17, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333